درواقع بهترین دارو برای جوش صورت خوراکی های ضد حساسیت هستن