به نظرم این مشاورات و تکنیک ها برای همه کسایی که می خوان ازدواج کنن(مردی اومده خواستگاری با خانواده همه هم موافقن) عالیه نه برای پسر بچه نوجوون بی هدف زگیل و دختر آویزون لاشی فضول