سلام پدربزرگ من برای بزرگی پروستات روزی یک عدد ترازوسین ۲ مصرف میکنه فشار خونش هم تقریبا کنترل میشه. برای فشار خون این قرص کافیه؟