سلام من وپسرم به یک دکتر هیپتونیز تراپی نیاز دارم.