جستجو...

haal application

IOS

pwa

اندروید

google play

آزمون افسردگی بک (BDI)

21
سوال
15
دقیقه
رایگان
شروع تست

آزمون افسردگی بک (BDI)

آزمون افسردگی بک یکی از معتبرترین آزمون های روانی برای سنجش افسردگی می‌باشد و شامل 21 سوال است که برای نخستین بار در سال 1961 توسط آرون بک تدوین شد. لطفا هر گروه از سوالات را با دقت بخوانید و سپس در هر گروه یک جمله را که بهتر از همه گویای احساس شما طی 2 هفته گذشته تا به امروز است را انتخاب کنید. اگر در یک گروه از جملات، چند جمله در مورد شما صدق می کند،جمله ای که از همه بیشتر درست است را انتخاب کنید و در هیچ یک از گروه جملات، بیشتر از یک جمله انتخاب نکنید.

3,296,256
کاربر از این تست استفاده کرده اند

مقالات مرتبط