با تشکر از مطلبتون برای بنده بسیار مفید بود و متوجه شدم برای پرنده ی خانگی خودم(مرغ عشق)چه دانه هایی بهتر است،همچنین دامپزشک برنامه نیز راهنمایی مفیدی به بنده داشتند.