واقعا ازدواج مجدد با همسر قبلی خیلی نیاز به بررسی داره همینجوری اقدام نکنید حتما از پزشکا کمک بگیرین