سلام
من حاضر به رحم اجاره ای هستم واین کار بسیار خوب است و هر دو طرف در آخر کار خوشحالند
اگر کسی مایل به انتخاب من است با من تماس بگیرد ۰۹۱۸۳۸۱۶۰۹۴
نسرین فتحی ۳۸ساله دارای دو فرزند دختر و پسر سالم ودو زایمان موفق