برای سردردهای میگرنی از چه قرصی بهتره استفاده کنیم بالاخره؟
یکی بهم گف از بوتاکس برای میگرن اون ماده سمی از طریق اعصاب وارد مغز میشه و خطرناکه دیگه ترسیدم برم سمتش