اینکه از بین علایم انفولانزا معده اسهال خوب شده باشه ولی حالت تهوع هنوز ادامه داشته باشه باید چیکار کرد؟