بنظرم همیشه علت بوی بد دهان مربوط به خراب بودن دندون نیس و جرم گیری سالانه میتونه به از بین بردن بوی بد دهن کمک بکنه.