شوهر من با خونوادم مشکل داره من واقعا نمیدونم چیکار کنم خسته شدم من همش ۱۹ سالمه نمیدونم باید چیکار کنم اینا دست از سر من بروارن هم پدر مادرم هم شوهرم باهم مشکل دارن شوهرم سر من غر میزنه میگ چرا از خونوادت دفاع میکنی خسته شدم با هیچکسم نمیتونم دردودل کنم هیچکس راهنماییم نمیکنه